Organisaties

MeijerConsult richt op vragen rond mens en arbeid. Het beschikt over ruime ervaring met personele vraagstukken binnen organisaties, met name de overheid, zorg en welzijnsector, onderwijs en zakelijke dienstverlening. De diensten omvatten:

  • loopbaanadvies en -begeleiding
  • individueel outplacement
  • geschiktheidsonderzoek
  • re-integratieonderzoek
  • re-integratiebegeleiding

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van MeijerConsult of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Loopbaanadvies en -begeleiding


Een loopbaanadvies of een traject van loopbaanbegeleiding verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Bij een loopbaanadvies wordt op basis van onderzoek naar differentiële capaciteiten, persoonskenmerken en affiniteiten een handzaam verslag verstrekt. Hierin staan concrete functiemogelijkheden met adviezen over scholing. Loopbaanbegeleiding komt in beeld als een medewerker op een of andere manier onvrede heeft over zijn werk, wil nadenken over zijn beroepsmatige toekomst, maar ook als er behoefte is om te werken aan persoonlijke effectiviteit in het werk, aan stressmanagement, etc. 

Prijsindicatie
Loopbaanadvies vanaf € 1000. Loopbaanbegeleiding op basis van uurtarief ad € 120. Alle dienstverlening vindt plaats na vooroverleg en op basis van offerte. Prijzen zijn ex. BTW.

Individueel outplacement


Een outplacementtraject biedt begeleiding voor werknemers die een andere werkkring zoeken. Doel is het maken van nieuwe, haalbare keuzes in arbeid en het realiseren hiervan. Het begeleidingstraject bestaat uit een ontwikkelingsfase en een verwervingsfase. De ervaring leert dat het gehele traject ongeveer 6 tot 12 maanden duurt. De tijdsinvestering voor de kandidaat bedraagt doorgaans 1 à 2 dagen per week.

Met instemming van de kandidaat kan aan de opdrachtgever een verslag over het outplacementtraject worden gestuurd.

Prijsindicatie
Vanaf € 4500, ex. BTW.
Alle dienstverlening vindt plaats na vooroverleg en op basis van offerte.

Geschiktheidsonderzoek


Wilt u weten of een iemand geschikt is voor een functie? Of hij/ zij kan voldoen aan de functie-eisen en competenties? Wilt u duidelijkheid over het intellectuele niveau, het redeneervermogen, de stressbestendigheid, taakgericht leiderschap, flexibiliteit of aanpassingsvermogen? Dan komt een geschiktheidsonderzoek in aanmerking. We maken daarbij gebruik van goed genormeerde psychologische tests en assessmentcenters.

Prijsindicatie
Vanaf € 1200, ex. BTW.
Alle dienstverlening vindt plaats na vooroverleg en op basis van offerte.

Re-integratieonderzoek


Het re-integratieonderzoek heeft als doel om duidelijkheid te geven over welke arbeidsmogelijkheden haalbaar zijn, gelet op de fysieke en/of psychische kenmerken van de onderzochte. Denkbare vragen zijn: welke arbeid past bij de aangetroffen “gebruiksaanwijzing”? Welke eisen zijn te stellen aan begeleiding en aan een werkomgeving? Welke opbouw moet een re-integratietraject kennen om afbreukrisico te voorkomen?

Prijsindicatie
Variërend van € 900 – € 1.400, ex. BTW.

Re-integratiebegeleiding 2e spoor


Mocht uw werknemer zijn uitgevallen door ziekte of gebrek en is herintrede in de oude functie (of elders binnen de organisatie) is niet meer mogelijk, dan is het nodig te kijken naar externe mogelijkheden (2e spoor). Re-integratiebegeleiding 2e spoor is absolute maatwerk. We gaan hierbij uit van de aanwezige kwaliteiten en affiniteiten en focussen op concrete en passende arbeidsmogelijkheden. 

Prijsindicatie
Vanaf € 4500, ex. BTW.
Alle dienstverlening vindt plaats na vooroverleg en op basis van offerte.