Particulieren

Studie- en beroepskeuzeonderzoek


Er zijn voor jonge mensen vele keuzemomenten in het onderwijs en er na. Te denken valt aan het kiezen van een profiel of afdeling binnen het voortgezet onderwijs, van vervolgonderwijs of van een beroepsopleiding. Deze keuzes markeren belangrijke momenten in de schoolloopbaan.

Voor de leerling, student of ouders kunnen deze keuzemomenten veel hoofdbrekens opleveren. MeijerConsult kan hierbij een belangrijke gidsende rol spelen. Het studie- en beroepskeuzeonderzoek kan helpen bij de beantwoording van allerlei vragen.

Na een verkennend gesprek waarin nagegaan wordt welke vragen er precies leven, wat de verwachtingen zijn en welke informatie relevant is, wordt een schriftelijk testonderzoek afgenomen. Afhankelijk van de vraagstelling vindt dit uitgebreid of beperkt plaats.

Psychologische tests en vragenlijsten kunnen worden afgenomen op het gebied van:

  • capaciteiten en intelligentie
  • persoonlijkheid en persoonlijke kwaliteiten
  • interesse en beroepsvoorkeuren
  • motivatie en studiehouding
  • concentratie en informatieverwerking

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens met de cliënt (en/of met ouders/verzorgers) doorgesproken. Tenslotte ontvangt u een schriftelijk verslag van bevindingen.

Prijsindicatie
Variërend van € 600,- tot € 900,- incl. BTW, afhankelijk van uitgebreidheid van onderzoek.

Loopbaanadvies en -begeleiding


In onze snel veranderende informatiemaatschappij zijn keuzes in de loopbaan niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Er is een veelheid aan factoren waar de mens rekening mee te houden heeft bij het maken van keuzes. MeijerConsult kan helpen bij het vinden van de juiste richting in uw arbeidsloopbaan. Wij gaan er van uit dat in principe ieder mens een unieke set aan kwaliteiten heeft die men tot uiting wil brengen.

Loopbaanadvies
Het onderzoek start altijd met een gesprek over de achtergronden van uw vraag en over uw loopbaan, uw levensloop en uw persoonlijke situatie. Vervolgens worden u verschillende tests en vragenlijsten afgenomen en maakt u opdrachten; eventueel krijgt u opdrachten mee naar huis. In een afrondend gesprek -dat meestal op een later moment plaatsvindt- worden de bevindingen van het onderzoek besproken en krijgt u antwoorden op de eerder geformuleerde vragen. Tenslotte ontvangt u een beperkte of uitgebreide rapportage over het onderzoek en het advies.

Loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding komt in beeld als u wil nadenken over uw beroepsmatige toekomst of hulp wilt bij het maken van keuzes. Het kan ook gaan om te werken aan persoonlijke effectiviteit in het werk, aan stressmanagement, etc.

Bij loopbaanbegeleiding is het maken van een zelfanalyse en een stappenplan doorgaans een zeer nuttig onderdeel. Er wordt in de begeleiding gefocust op het zelf leren managen van de loopbaan.

Prijsindicatie
Een beperkt loopbaanonderzoek kost € 700.
Een uitgebreid loopbaanonderzoek kost € 950.
Loopbaanbegeleiding vindt plaats op basis van uurtarief ad € 90.
Voornoemde bedragen zijn incl. BTW