UWV

Als u door ziekte of arbeidshandicap niet meer werkt en u heeft een uitkering in het kader van de ziektewet, Wajong  of WIA (of WW-uitkering: alleen in bepaalde gevallen mogelijk), dan is het mogelijk dat het UWV ondersteuning vergoedt. Wij verzorgen een traject Werkfit Maken, maar ook aparte (modulaire) diensten als Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname en Praktijkassessment.

Bij Werkfit Maken is het doel, zoals de naam aangeeft, om ervoor te zorgen dat ‘de seinen weer op groen komen’, zodat daarna een brug naar betaald werk kan worden geslagen. Hierbij kan het nodig zijn om uit te zoeken wat passend werk is (loopbaanonderzoek), om de belastbaarheid weer op te bouwen (via vrijwilligerswerk of werkervaringsplaats), beroepsbeoefenaars te spreken, het CV te moderniseren, te gaan netwerken, social media te gaan gebruiken, etc.

Wanneer iemand een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en nog niet kan deelnemen aan een Werkfit Maken traject dan kunnen eerst andere diensten worden ingezet.
Participatie Interventie wordt ingezet met als doel dat iemand weer zodanig actief wordt, dat hij of zij weer gaat deelnemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis.
De dienst Bevorderen Maatschappelijke Deelname heeft tot doel dat de weerbaarheid van iemand verbetert en dat hij/ zij weer meedoet aan activiteiten in georganiseerd verband, zoals vrijwilligerswerk, sport, etc.
Praktijksassessment wordt gebruikt om duidelijkheid te verkrijgen of en binnen welke termijn iemand toe is aan regulier werk en wat de mogelijkheden en knelpunten zijn op verschillende levensgebieden. Een dergelijk assessment bestaat uit gesprekken en tests (op zoals gebied van capaciteiten, interesse, werkgerelateerde persoonskenmerken, etc.) en daarnaast wordt iemand in een werksituatie beoordeeld.

Procedure
Het UWV overlegt met u welke ondersteuning het beste is om in te zetten. U kunt zich dan bij ons melden voor een verkennend, kosteloos gesprek over uw situatie en uw wensen en behoeften aan ondersteuning. Dit gebeurt aan de hand van de re-integratievisie van het UWV. Uiteraard geven wij van onze kant ook aan wat we kunnen bieden en hoe we dat doen. Kiest voor ons dan stellen we samen met u een plan op dat we bij het UWV indienen. Als het UWV akkoord is gaan we van start.

Kosten
Bij akkoord van de aanvraag en het plaatsingsplan worden de kosten vergoed door het UWV.