UWV

Als u door ziekte of arbeidshandicap niet meer werkt en u heeft een uitkering in het kader van de ziektewet, Wajong of WIA, dan is het mogelijk dat het UWV een re-integratietraject vergoed. Dit kan op tweeërlei manieren: via een traject Werkfit Maken of een traject Naar Werk. Bij Werkfit Maken is het doel, zoals de naam aangeeft, om weer een opbouw te maken en een brug te slaan naar passend, betaald werk. Hierbij kan het nodig zijn eerst uit te zoeken wat passend werk is (loopbaanonderzoek), of om de belastbaarheid weer op te bouwen (via vrijwilligerswerk of werkervaringsplaats). Bij Naar Werk is een directe stap naar betaald werk al mogelijk en wordt u geholpen met solliciteren en bij het zoeken naar werk. In beide trajecten gaat het om maatwerk en worden de trajecten samen met u uitgestippeld.

MeijerConsult gaat in de begeleiding uit van uw mogelijkheden en kwaliteiten. Er wordt massief ingezet op wat u kunt, wilt en wat haalbaar is. MeijerConsult onderscheidt zich van andere, grotere bureaus door een persoonlijke en professionele aanpak, waarbij uw positie als regisseur nadrukkelijk wordt geaccentueerd. Maatwerk is bij ons een absolute standaard. Verder begrenzen we bewust het aantal cliënten dat wij begeleiden, zodat we maatwerk kunnen leveren.

MeijerConsult wordt jaarlijks op klanttevredenheid en plaatsingsresultaten beoordeeld. Jaar in, jaar uit is de tevredenheid hoog. Ook realiseren we een hoog uitstroompercentage (constant boven de 60%).

Procedure
Er wordt gestart met een verkennend, kosteloos gesprek over uw situatie. Dit gebeurt aan de hand van de re-integratievisie van het UWV. We bepreken uw wensen en behoeften en onze mogelijkheden. Naar aanleiding hiervan stellen we een plaatsingsplan op. Als u daar mee instemt dienen we dit plan in bij het UWV. Als het UWV akkoord is met het plan kan het re-integratietraject starten.

De inhoud van het traject wordt samen met u bepaald. Krachtige en relevante onderdelen van een re-integratietraject zijn:

  • uitgebreid loopbaanonderzoek
  • coaching (bijvoorbeeld gericht op persoonlijke effectiviteit)
  • arbeidsoriëntatie, gesprekken met beroepsbeoefenaars
  • werkstage
  • sollicitatie- en netwerkvaardigheden
  • moderne CV en social media
  • begeleiding gericht op werkhouding, -vaardigheden en onderhandelen

Kosten
Bij akkoord van de aanvraag en het plaatsingsplan worden de kosten vergoed door het UWV.